Görülmesi Gereken Yerler

16 Ara

Görülmesi Gereken Yerler

Prof. Dr. Reşat KASAP: Gazi Üniversitesi, FEF, İstatistik Bölüm Başkanı, Ankara-Türkiye.

Giriş

Karadeniz havzasında coğrafi yakınlıklardan; kültürel ve turizm faaliyetlerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak, bölgesel kültürel ve turizm işbirliğinin geliştirilmesi, barış, istikrar ve refah bölgesine dönüştürülmesi temel amacı doğrultusunda, kısa dönemde bölgesel işbirliği için uygun ortam oluşturulmalıdır. Karadeniz havzası Sivil Toplum Kuruluşları diyaloglarının artırılması ve Karadeniz kıyısında turizm potansiyeli olan 100 noktanın belirlenerek dünya ülkelerinin beğenisine sunulması Projenin temel hedefi olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de turizmle ilgili noktalar, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A fıkrasının 1. bendine dayanılarak hazırlanmış olan “Turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının oluşturulması, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin 4.Maddesinde bu noktalar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bölgeleri, 

Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları, 

Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini, 

Aynı Yönetmeliğin 5.Maddesinde belirtilen, Kanun’un 4. maddesi uyarınca, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyelini dikkate alarak, öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemek amacıyla Bakanlık içinde bir komisyon yürütmektedir.

Bu çerçevesinde bu çalışmada, Karadeniz’e kıyısı olan; Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna ülkelerin Karadeniz kıyı illerinde görülmesi gereken 100 yer projesi çerçevesinde Türkiye’deki kıyı illeri olan Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kırklareli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illeri dikkate alınmıştır. İstanbul’un konumu gereği sadece Karadeniz kıyısındaki ilçeleri bu kapsam içerisine alınarak Türkiye açısından adı geçen 100 nokta için önerilerde bulunulmuştur.  

Yorum bırakın

error: